Σκελετική υγεία σε παιδιά & εφήβους

Οστεοπόρωση Οστεοπόρωση είναι η νόσος κατά την οποία ο σκελετός εξασθενεί και γίνεται περισσότερο εύθραυστος, με συνέπεια τον αυξημένο καταγματικό…

Παρακέντηση FNA θυρεοειδούς

Τί είναι η παρακέντηση FNA θυρεοειδούς; Η παρακέντηση θυρεοειδούς με λεπτή βελόνη (FNA) είναι μια διαδικασία κατά την οποία λαμβάνεται…

Read more about the article Οστεοπόρωση
lazarouendo.gr

Οστεοπόρωση

Η οστεοπόρωση ορίζεται ως η ελάττωση της οστικής μάζας και η διαταραχή της μκροαρχιτεκτονικής του οστού σε τέτοιο βαθμό, ώστε…

Τέλος Περιεχομένου

Δεν υπάρχουν περισσότερες σελίδες για φόρτωση